微信上门600靠得住吗 微信上门600靠得住吗 ,新垣结衣 中日字幕 新垣结衣 中日字幕 ,猫与桃花源电影播放 猫与桃花源电影播放

发布日期:2021年12月04日

eFruit - Đăng ký ứng tuyển

I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN
(*) là trường bắt buộc

微信上门600靠得住吗 微信上门600靠得住吗 ,新垣结衣 中日字幕 新垣结衣 中日字幕 ,猫与桃花源电影播放 猫与桃花源电影播放
II/ THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
  

微信上门600靠得住吗 微信上门600靠得住吗 ,新垣结衣 中日字幕 新垣结衣 中日字幕 ,猫与桃花源电影播放 猫与桃花源电影播放

Mức lương mong đợi

微信上门600靠得住吗 微信上门600靠得住吗 ,新垣结衣 中日字幕 新垣结衣 中日字幕 ,猫与桃花源电影播放 猫与桃花源电影播放
III/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Lịch học: T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Sáng
Chiều
Tối
微信上门600靠得住吗 微信上门600靠得住吗 ,新垣结衣 中日字幕 新垣结衣 中日字幕 ,猫与桃花源电影播放 猫与桃花源电影播放
IV/ THÔNG TIN KHÁC
(Nếu rồi thì Tên công ty/ cửa hàng)
微信上门600靠得住吗 微信上门600靠得住吗 ,新垣结衣 中日字幕 新垣结衣 中日字幕 ,猫与桃花源电影播放 猫与桃花源电影播放
V/ ƯU ĐIỂM BẢN THÂN

VI/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH (ghi tên bố/mẹ và một người lớn có sử dụng điện thoại để tham chiếu)
Họ và tên Năm sinh Quan hệ Nghề nghiệp Số điện thoại Nơi ở hiện nay
VII/ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty Chức vụ Lương Thời gian Lý do nghỉ việc Người tham chiếu Số ĐT liên hệ
Tôi cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật.